Monthly Shonen Magazine October Issue

Oops! Forgot to post it yesterday!

Nanaten's Random Friday

Here's the cover of this month's issue of Monthly Shonen Magazine (on sale today). Yamada's on the cover (Shura no Toki).

(Image taken from Monthly Shonen website)


Line Up (09/05/2015):
 • Shura no Toki (Masatoshi Kawahara)
 • Okitegami Kyōko no Bibōroku (Nishio Ishin  & Yō Asami)
 • RiN (Sakuishi Harold)
 • Dear Boys Act 3 (Hiroki Yagami)
 • Bocchi Album (Satoshi Yamaguchi & Takeshi Hirai)
 • Noragami (Adachitoka)
 • Banjō no Polaris )Ryō Kiguchu & Takahiro Wakamatsu)
 • Kin no Kanojo Gin no Kanojo (Maruboro Akai)
 • Pumpkin Scissors (Ryōtarō Iwanaga)
 • C.M.B. (Motohiro Katō)
 • Chikuwa Machi no Susume (Naoki Hirano)
 • Summer Salt Turn (Hajime Inoryū & Renji Hoshi)
 • Sora no Platanus (Taro Nami & Sanbanchi Kawa)
 • Tekken Chinmi Legends (Takeshi Maekawa)
 • Shin Kamen Rider Spirits (Shotaro Ishinomori & Kenichi Muraeda)
 • Nanto Magoroku (Kei Sadayasu)
 • Ryūrōden: Chūgen Ryōranhen (Yoshito Yamahara)
 • Tsukimaga Dai (?) Jiten (Kazushige Miyazaki)
 • Pumpkin Scissors Kizu no Arika (Ryōtarō Iwanaga & Nobu Kozuki)
Also on the website, you can read digital version of first chapter of Yakumo's Arc (Japanese) here.

Advertisement